Atena Centrum Ubezpieczeń, ul. Kaliska 31a (narożnik Harcerska - Kaliska) oraz ul. Różana 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Gwarancje ubezpieczeniowe

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE


W obrębie gwarancji ubezpieceniowych znajduje się:

  • Gwarancja zapłaty wadium,
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu,
  • Gwarancja usunięcia wad i usterek.