Atena Centrum Ubezpieczeń Sp. z o.o., ul. Różana 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Gwarancje ubezpieczeniowe

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE


W obrębie gwarancji ubezpieceniowych znajduje się:

  • Gwarancja zapłaty wadium,
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu,
  • Gwarancja usunięcia wad i usterek.