Atena Centrum Ubezpieczeń Sp. z o.o., ul. Różana 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Ubezpieczenia dla firm

UBEZPIECZENIA DLA FIRM


W obrębie ubezpieczeń dla firm oferujemy:

  • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: ubezpieczenie dotyczy sprzętu stacjonarnego i przenośnego, takiego jak laptopy lub telefony komórkowe, nośników danych,
  • Ubezpieczenie robót budowlano – montażowych,
  • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń.