Atena Centrum Ubezpieczeń Sp. z o.o., ul. Różana 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Ubezpieczenia rolne

UBEZPIECZENIA ROLNE


W obrębie ubezpieczeń rolnych oferujemy:

 • Ubezpieczenie dobytku rolniczego,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • Ubezpieczenie działalności agroturystycznej rolnika,
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika,
 • Osób bliskich i osób pracujących w gospodarstwie,
 • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego (agrocasco),
 • Ponadobowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa,
 • Rolnego oraz małych budynków, budowli i stałych elementów,
 • Ubezpieczenie dewastacji,
 • Przepięcia (szkody elektryczne),
 • Ubezpieczenie szyb,
 • Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub uboju z konieczności,
 • Ubezpieczenie upraw.