Atena Centrum Ubezpieczeń Sp. z o.o., ul. Różana 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Ubezpieczenia komunikacyjne

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE


W obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych oferujemy:

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC),
  • Ubezpieczenie auto-casco (AC),
  • Ubezpieczenie Minicasco (MC),
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy
    i pasażerów (NNW),
  • Ubezpieczenie assistance,
  • Ubezpieczenie szyb,
  • Ubezpieczenia flotowe.